Předškolní rok a jak na administrativu kolem něj…

Láká vás individuální (=domácí) vzdělávání v předškolním roce vašeho dítěte, ale…

Srdce by chtělo, ale hlava chvílemi možná říká něco jiného.

Na jedné straně je to vzrušující dobrodružství plné nových zkušeností, na druhé straně tu hrozí administrativa a mnoho neznámého.

Jak ale jistě víte, i administrativa (ačkoliv je často strašákem) má svá jasně daná pravidla, která se dají velmi dobře zvládnout. Akorát je to občas, v některých situacích, nad naše síly či časové možnosti.
No a proto v tomto článku najdete všechny informace pěkně pohromadě na jednom místě, doplněné o mé komentáře, abyste nemuseli složitě hledat všude po internetu mraky vyhlášek, zákonů apod. Takže…

I když to možná ještě i nyní zní jako námaha, tak věřte, že s tímto článkem, se stanete expertem na zápis k předškolnímu a případně individuálnímu vzdělávání dříve, než na to jen pomyslíte! 🙂

Než se do toho pustíme, chci ještě upozornit na to, že předškolní vzdělávání přesně stanovuje školský zákon (konkrétně §33 – §35) a všechny informace v článku vychází z něj a z vyhlášek, které s ním souvisí.

Nyní ale pojďme směle na to: ↓

Koho se povinné předškolní vzdělávání týká?

Vztahuje se na děti, které:

nejpozději do 31.8. daného roku dosáhnou věku pěti let.

NEBO

mají odklad povinné školní docházky (v tomto případě mohou absolvovat povinné předškolní vzdělávání vícekrát, až 3x – odklad totiž mohou některé děti ve výjimečných případech dostat dvakrát).

Administrativu si nyní rozdělíme do dvou bodů.

V případě, že už své dítě máte ve školce zapsané, pak se vás bod 1 netýká a pokračujte rovnou na bod dva.

Ujistěte se ale, prosím, že školka, kterou vaše dítě navštěvuje, je zapsána v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Tzn. není to tedy například nějaký klub, skupina apod.

 

Bod 1: Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání je první výzvou, která před vámi stojí. Základní kámen pro úspěšný start je znát pravidla.

A tady jsou:

Rejstřík MŠMT


Hlavní pravidlo je, že vybraná mateřská škola (dále MŠ), může to být i lesní mateřská škola (dále LMŠ), případně soukromá mateřská školka musí být zapsána v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT).

Výběr školky


Školku si můžete vybírat podle vašich preferencí, například podle pedagogického přístupu, vzdělávacích programů či doporučení od známých.

Důležité je najít školku, která bude nejen kvalitní a vhodná pro vaše dítě, ale je potřeba také myslet na dvě zásadní věci:

Spádová školka = školka do které dítě spadá podle adresy bydliště a je jako jediná povinna vás přijmout, event. vám v případě přetlaku musí zajistit náhradní místo. Spádová školka nemůže být LMŠ ani školka soukromá. Ostatní školky tuto povinnost nemají. Tudíž i přesto, že vám nějaká školka vyhovuje, nemáte ještě vyhráno.

Pokud uvažujete o individuálním vzdělávání, nejste omezeni výběrem MŠ v místě bydliště a můžete být zapsaní klidně v kterékoliv školce. Jediné na co myslete, že se do školky budete muset s dítětem na podzim dostavit na ověření (pokud ho nemají online). Můžete to však pojmout jako jednodenní výlet.

Samotný zápis


Některé MŠ umožňují zápis elektronicky, což šetří váš čas a kolikrát i nervy. 🙂
Pokud je potřeba se k zápisu dostavit osobně, můžete přijít bez dítěte.

Žádost o přijetí


Ve zvolené MŠ/LMŠ podáte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Žádost může mít různé formy, ale musí obsahovat:

 1. Označení konkrétní mateřské školy.
 2. Jméno a příjmení dítěte/dětí, datum narození, místo trvalého pobytu.
 3. Jméno a příjmení zákonného zástupce/zákonných zástupců, místo trvalého pobytu.

Pravdivost uvedených údajů je zpravidla ověřená na základě předložených dokladů.

Rozhodnutí o přijetí


Po podání žádosti rozhoduje o přijetí dítěte ředitel MŠ, který vás vyrozumí zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. V některých složitějších případech může toto řízení trvat až 60 dnů.
Mějte své rozhodnutí vždy uchováno, může se hodit pro případné budoucí potřeby.

Informování o změně


Pokud je vaše dítě přijato do jiné MŠ než je ta spádová, je povinností ředitele nové školy informovat o této změně spádovou školu.
Pro jistotu můžete tuto informaci poskytnout i sami, ale není to vaší povinností.

 

Bod 2: Vyřízení Individuálního vzdělávání → cesta k domácímu vzdělávání

Pokud se po zápisu rozhodnete pro individuální vzdělávání, může to zpočátku vypadat jako další složitý proces. Ale nebojte se, je to mnohem jednodušší, než se zdá! Pokud jste zvládli zápis, tak toto už je opravdu hračka.

Opravdu hračka? ANO!

Jediným krokem, který vás nyní už čeká je podání „Oznámení o Individuálním vzdělávání“.
V něm je ale potřeba splnit určité náležitosti:

Termín pro podání


Oznámení musíte podat nejpozději 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání, tedy do 31. května daného kalendářního roku v němž povinné předškolní vzdělávání začne.

Náležitosti oznámení


I když má oznámení stanovené zákonem dané náležitosti, forma může být různá. Zde jsou však důležité body, které by mělo obsahovat:

 • Označení konkrétní mateřské školy.
 • Jméno a příjmení dítěte, datum narození (rodné číslo), místo trvalého pobytu.
 • Je také potřeba uvést, zda jde o celý školní rok, nebo jen o určité období (například v případě, že jedete na půl roku do zahraničí a poté budete chtít, aby dítě nastoupilo).
 • Informace o mateřské škole, kde by dítě mělo v případě potřeby ukončení individuálního vzdělávání nastoupit (opět může být spádová školka, nebo jiná, kde jste zapsaní).
 • Důvody pro zvolení individuálního vzdělávání (Tato část je na vás, uvést můžete například: individuální přístup a tempo, pobyt v zahraničí, specifické potřeby, docházka do jiného klubu či skupiny…).
 • Podpis/y zákonného zástupce.

Shoda rodičů


Vždy se předpokládá, že oba zákonní zástupci dítěte souhlasí s volbou vzdělávací cesty. V některých případech ale může být i přes to vyžadován podpis obou rodičů.

Uchování oznámení


Je dobré si uchovat kopii oznámení, pro případné budoucí potřeby. Stejně jako v případě žádosti o přijetí dítěte, může se hodit.

»—————————————————«

Tímto máte administrativní část za sebou. Nyní můžete směle vykročit k prvnímu společnému roku individuálního vzdělávání. Díky tomu můžete s dítětem pracovat a učit se tak, jak ono samo potřebuje: respektovat jeho potřeby, tempo a rozvíjet to, co právě potřebuje.

Jak na to jsem pro vás sepsala v eBooku 8 kroků k respektujícímu učení, aneb jak předat dětem důvěru.

Vzdělávání je cesta plná objevů a výzev, ať už se rozhodnete pro tradiční školní prostředí, nebo pro individuální vzdělávání. Věřte, že každý krok, který podniknete ve prospěch vašeho dítěte, je krokem správným směrem. Nebojte se nových začátků, protože, jak jistě víte: každý mistr byl jednou začátečníkem.

Ať už si vyberete jakoukoliv variantu vzdělávání, věřte sobě i svému dítěti.

V případě, že by vám bylo cokoliv nejasné nebo jste měli nějaký dotaz, se na mě můžete obrátit na emailové adrese zaskolou@lucieangerova.cz.

Držím vám i vašim dětem na vámi zvolené cestě pěsti a přeji vám na ní mnoho úspěchů a radosti!♥

Už více než 11 let se věnuji práci s dětmi a dospělými v oblasti vzdělávání. Ukazuji rodičům domškoláků či školáků a průvodcům v alternativních, svobodných a komunitních školách, jak přirozeně a s respektem vést děti na jejich cestě za poznáním. Jsem autorkou eBooku "Jak předat dětem důvěru v 8 krocích- nejen při učení >> . Snažím se lidi inspirovat, motivovat a ukazovat jim další směry a možnosti toho, jak přistupovat k dětem a k jejich učení se, ale i k sobě samotným. Můj příběh si přečtěte zde >> . Pokud máte nějaké dotazy, napište mi na zaskolou@lucieangerova.cz
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Pojďte zjistit, jak díky NEHODNOCENÍ můžete pomoci nejen svým dětem, ale i sami sobě. Stáhněte si eBook ZDARMA :)
 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Přidejte se k nám na Facebooku: